PIN MẶT TRỜI

pin-mat-troi-LG

 

SOLAR WORLD

SOLAR WORLD

Xuất xứ: Hàn Quốc
Loại: 330Wp - MONO - 5 Busbar
Hiệu suất: 19.3%
Số busbar: 12 , IP68 với 3 diot bypass
Loại: Mono-Cello
Số Cells: 60
Kích thước: 1686 x 1016 x 40 mm
Khối lượng: 18 kg
Điện áp hở mạch (Voc): 40.9 V
Điện áp làm việc tối đa (Vmp): 33.7 V
Dòng ngắn mạch (Isc): 10.45 A
Dòng cực đại (Imp): 9.80 A
Bảo hành 15 năm
Hiệu suất 25 năm >83,6%  

 

SHINSUNG SOLAR

SHINSUNG - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc
Loại: 330Wp - Mono - 4 Busbar
Hiệu suất: 16.89%
Xem chi tiết (...)  

LUXCO - HÀN QUỐC

Xuất xứ: Hàn Quốc
Loại: 300 - 330Wp - Poly - 4 Busbar
Hiệu suất: 17.03%
Xem chi tiết (...)  

AEEC SOLAR

Loại: 310 - 320Wp - Poly - 4 Busbar
Hiệu suất: 16.32%
Xem chi tiết (...)  

JINKO SOLAR

Loại: 330Wp - Poly - 4 Busbar
Hiệu suất: 17.01%
Xem chi tiết (...)  
Translate »