Hệ thống công nghệ tổng hợp khí INTEC sử dụng khí thải đầu ra để vận hành hệ thống sản xuất năng lượng điện bao gồm bốn khu vực thành phần liên kết, ghép nối tiếp với nhau.

san-pham-su-ly-rac

Lợi ích khi áp dụng công nghệ INTEC - TCP®

Không phát sinh khói thải, dioxin và furan.

Không có cặn dư thừa như dầu, hắc ín, than cốc.

Tỷ lệ phát sinh tro/xỉ rất thấp (dưới 7%).

Không đòi hỏi nguồn nhiệt từ bên ngoài.

Nguồn năng lượng sinh ra lên tới 1.5 MW/h từ một tấn rác hữu cơ.

Chuyển đổi cacbon để tổng hợp khí hơn 99%.

Hiệu suất nhiệt xấp xỉ 88%.

Thiết kế module, dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành liên tục 24 giờ kể cả khi sửa chữa và bảo trì.

Translate »