ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI – GÓI KINH TẾ

 

ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI
ĐƠN GIẢN - HIỆU QUẢ - KINH TẾ
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 3kW-1P

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 1 pha hoặc 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 600kWh trở lên (từ 1.500.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 400kWh (tương đương: 1.200.000 ).
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
pIN mặt trời 310Wp 9 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun Lite 3TLM
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 6 kW-1P

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 1 pha hoặc 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 1000kWh trở lên (từ 2.700.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 900kWh (tương đương: 2.250.000).
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
pIN mặt trời 330Wp 18 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun Lite 6TL
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 10.5kW-3P-240

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 1700kWh trở lên (từ 4.600.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 1600kWh (tương đương: 4.000.000).
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Số MPPT: 01
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
Pin mặt trời 310Wp 30 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 10TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 15kW-3P

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 2400kWh trở lên (từ 6.700.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 2400kWh (tương đương: 6.900k.000.
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Số MPPT: 01
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
Pin mặt trời 310Wp 45 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 15TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 20kW-3P

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 3600kWh trở lên (từ 10.000.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 3400kWh (tương đương: 9.900.000).
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Số MPPT: 01
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
Pin mặt trời 310Wp 60 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 20TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

 

2.5kWp

GÓI KINH TẾ 33kW-3P

Ứng dụng cho các khách hàng:
 • Sử dụng nhiều Điện vào ban ngày.
 • Khách hàng sử dụng Điện 3 pha.
 • Hàng tháng sử dụng điện từ 6000kWh trở lên (từ 17.000.000 / tháng)
 
 • Sản lượng Điện hàng tháng khoảng 5300kWh (tương đương: 15.400.000k).
 • Hệ thống đơn giản, tuổi thọ cao.
 • Thiết bị xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Không phải bảo trì
 • Số MPPT: 01
 • Bảo hành: 5 năm - 25 năm
 
Pin mặt trời 310Wp 100 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 33TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

GÓI KINH TẾ 100kW-3P

Pin mặt trời 310Wp 303 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 100TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
he-thong-dien-mat-troi-hoa-luoi-kinh-te

GÓI KINH TẾ 125kW-3P

Pin mặt trời 310Wp 378 tấm
Inverter hòa lưới Ingecon Sun 3Play 125 TL (P)
Giàn chân lắp Pin Khung cho mái tôn quay về hướng nam
Phụ kiện Dây dẫn và phụ kiện kết nối
 
Translate »