ĐIỆN GIÓ

CÁC SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP VỀ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG GIÓ.
Điện gió là một trong những ngành năng lượng tái tạo tiềm năng tại Việt Nam, việc ứng dung Điện gió để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch đem lại nhiều lợi ích to lớn và lâu dài. Chính vì vậy các thành viên của AEEC đã tiềm hiểu thực hiện các công trình điện gió từ nhiều năm trước. Chúng tôi mong muốn có thể đóng góp cho sự phát triển ngành Điện gió, cũng như hỗ trợ các khách hàng, đối tác tìm kiếm những giải pháp tốt nhất.
Các kỹ sư của AEEC đã tư vấn và xây dựng các công trình Điện gió nhỏ phục vụ cho : Hải Quân Việt Nam, Viễn thông, ... Ngoài ra, chúng tôi còn có đội ngũ thực hiện tư vấn xây dựng quan trắc Điện gió và khảo sát địa hình địa chất, điều kiện khí tượng để có số liệu phân tích cho các dự án Điện gió
AEEC có khả năng đảm nhận tư vấn thiết kế các công trình Điện gió với quy mô từ 3.5kW, đến các công trình có công suất lên đến 100MW.
product1
Translate »