Uncategorized

Tháng Sáu 18, 2018
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng nhà máy nhiệt điện […]
Tháng Sáu 18, 2018
Quy hoạch điện VII: Kẻ hủy diệt sức khỏe và môi trường?

Bấp cập của Quy hoạch điện lực VII (điều chỉnh) so với định hướng phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh và ứng phó với BĐKH

Bấp cập của Quy hoạch điện lực VII (điều chỉnh) so với định hướng phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh và ứng phó […]
Tháng Sáu 18, 2018
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận

Giám sát, đảm bảo môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận

Giám sát, đảm bảo môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận Nhằm kiểm soát chặt chẽ môi trường tại Trung tâm Điện […]
Tháng Sáu 16, 2018
Lắp tấm pin năng lượng mặt trời

Sử dụng điện  mặt trời: Tiềm năng lớn, lợi ích cao

Sử dụng điện  mặt trời: Tiềm năng lớn, lợi ích cao Mỗi hệ thống điện mặt trời trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng nhiều người […]
Translate »