admin2

Tháng Bảy 26, 2018

Hệ thống xử lý nước thải cho khách sạn và resort

Hệ thống xử lý nước thải cho khách sạn và resort Những khu resort thường được xây dựng gần gũi thiên nhiên tại những vị trí […]
Tháng Bảy 26, 2018
do-luong-chat-luong-nuoc-thai

WECO – TP Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Phốt pho Tổng số

Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Phốt pho Tổng số WEKO-TP là Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Phốt pho Tổng số, sử dụng […]
Tháng Bảy 25, 2018
tao-biogas

Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn và lãng phí nguồn tạo biogas tại Việt Nam

Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn và lãng phí nguồn tạo biogas tại Việt Nam  Lãng phí nguồn tạo biogas. Với tập quán canh […]
Tháng Bảy 24, 2018
tai-tro-nuoc-thai

TÀI TRỢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

CÔNG TY AEEC TÀI TRỢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TRỊ GIÁ 50.000$ CHƯA KỂ PHỤ KIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ […]
Translate »