TIN TỨC

Tháng Một 25, 2019
biogas

Ưu điểm xử lý chất thải bằng công nghệ biogas hiện nay

Ưu điểm xử lý chất thải bằng công nghệ biogas hiện nay “Xử lý chất thải bằng công nghệ biogas”-Với cách xử lý tạo ra lượng biogas nhất định, […]
Tháng Một 24, 2019
Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là một nhiệm vụ cấp bách

Xử lý nước thải là một nhiệm vụ cấp bách “Xử lý nước thải”-Trong bối cảnh thế giới đang chịu nhiều áp lực về nước sạch, […]
Tháng Một 23, 2019
xử lí rác

Công nghệ xử lý rác thải INTEC tiên tiến, thân thiện với môi trường

Công nghệ xử lý rác thải INTEC tiên tiến, thân thiện với môi trường Trong khi, biện pháp xử lý rác bằng chôn lấp đã và […]
Tháng Một 22, 2019
điện gió

Lắp đặt máy phát điện gió mini cho hộ gia đình

Lắp đặt máy phát điện gió mini cho hộ gia đình “Điện gió”-Con người vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm năng lượng mới dồi dào […]
Translate »