TIN TỨC

Tháng Bảy 26, 2018
do-luong-chat-luong-nuoc-thai

WEKO-TOC Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Trực tuyến Tổng hợp Carbon hữu cơ

WEKO-TOC Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Trực tuyến Tổng hợp Carbon hữu cơ WEKO-TOC là Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước Trực tuyến […]
Tháng Bảy 26, 2018
do-luong-chat-luong-nuoc-thai

WEKO-HM Hệ thống đo lường các kim loại nặng trong nước bằng metro điện hóa

WEKO-HM Hệ thống đo lường các kim loại nặng trong nước bằng metro điện hóa WEKO-HM đang sử dụng Hệ thống cảm biến nhỏ gọn ba […]
Tháng Bảy 26, 2018
do-luong-chat-luong-nuoc-thai

WEKO-COD hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến về nhu cầu oxy hóa học

WEKO-COD hệ thống giám sát chất lượng nước trực tuyến về nhu cầu oxy hóa học WEKO-COD là hệ thống giám sát chất lượng nước trực […]
Tháng Bảy 26, 2018

Hệ thống xử lý nước thải cho khách sạn và resort

Hệ thống xử lý nước thải cho khách sạn và resort Những khu resort thường được xây dựng gần gũi thiên nhiên tại những vị trí […]
Translate »