SẢN PHẨM ECOCEANE

Tháng Bảy 13, 2018
tau-thu-gom-rac-ecoceane-loai-lon

Tàu Ecoceane loại Spillglop (SG)  để chống tràn dầu, cấp cứu ngoài biển

Tàu Ecoceane loại Spillglop (SG)  để chống tràn dầu, cấp cứu ngoài biển   Tàu Ecoceane loại Spillglop (SG)  để chống tràn dầu, cấp cứu ngoài […]
Tháng Bảy 13, 2018
tau-ecoceane-thu-gom-rac-ngoai-bien

Tàu Ecoceane loại Workglop 128 hoạt động ngoài biển

Tàu Ecoceane loại Workglop 128 hoạt động ngoài biển Tàu Ecoceane loại Workglop (WG)  nhẹ, hoạt động ngoài biển. Đối với các loại rác thải dưới đáy nước, […]
Tháng Bảy 13, 2018
tau-ecoceane-loai-nho

Tàu Ecoceane loại Cataglop, nhỏ gọn để hoạt động trong kênh, rạch, sông, cảng eo hẹp

Tàu Ecoceane loại Cataglop, nhỏ gọn để hoạt động trong kênh, rạch, sông, cảng eo hẹp Tàu Ecoceane loại Cataglop (CG) nhẹ, gọn và dễ di chuyển […]
Tháng Bảy 10, 2018
tau-thu-gom-rac

Tàu thu gom rác ECOCEANE

Tàu thu gom rác ECOCEANE Tàu thu gom rác ECOACEAN giảm thiểu được lượng lao động cần sử dụng; Tiết kiệm chi phí đào tạo, vận […]
Translate »