admin2

Tháng Tám 21, 2018

Thông tin mới nhất “Cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây”:

Thông tin mới nhất “Cống xả thải trực tiếp ra Hồ Tây”: Thực tế nước hôi thối vẫn chảy xối xả ra Hồ Tây Lãnh đạo […]
Tháng Tám 21, 2018

Trên công trường xử lý rác thải Ða Phước

Trên công trường xử lý rác thải Ða Phước TP – Ðể xử lý khối lượng rác hơn 5000 tấn, mỗi ngày 400 công nhân như […]
Tháng Tám 21, 2018
dot-rom-ra

ÐBSCL mất ​30.000 ha lúa

ÐBSCL mất ​30.000 ha lúa TP – Trong báo cáo Thủ tướng về tình hình lũ tại Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) năm 2018, Bộ […]
Tháng Tám 21, 2018

Bức xúc việc cửa biển biến thành bãi đổ rác

Bức xúc việc cửa biển biến thành bãi đổ rác Nơi đây duy nhất trong cảng Sa Kỳ mới có thùng rác nên cửa biển chính […]
Translate »